महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) चे वेळापत्रक

स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक -2017
अ. क्र. परीक्षेचे नाव जाहिरात पूर्व परीक्षा दिनांक मुख्य परीक्षा दिनांक
1. तांत्रिक सहायक परीक्षा 2016 ऑक्टोबर 2016 15 जानेवारी 2017
2. विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा 2016 नोव्हेंबर २०१६ २९ जानेवारी २०१७ २८ मे २०१७
3. राज्यसेवा परीक्षा २०१७ डिसेंबर २०१६ २ एप्रिल २०१७ १६,१७,१८ सप्टेंबर २०१७
4. पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१७ जानेवारी २०१७ १२ मार्च २०१७ ११ जून २०१७
5. सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा २०१७ जानेवारी २०१७ ३० एप्रिल २०१७ ६ ऑगस्ट २०१७
6. लिपिक टंकलेखक परीक्षा २०१७ फेब्रुवारी २०१७ १४ मे २०१७ ३ सप्टेंबर २०१७
7. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षा २०१७ फेब्रुवारी २०१७ २१ मे २०१७ ८ ऑक्टोबर २०१७
8. दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क परीक्षा २०१७ फेब्रुवारी २०१७ २ जुलै २०१७ १५ ऑक्टोबर २०१७
9. महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा २०१७ मार्च २०१७ ४ जून २०१७ १५ ऑक्टोबर २०१७
10. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा २०१७ मार्च २०१७ ९ जुलै २०१७
11. महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ २६ नोव्हेंबर २०१७
12. महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ २६ नोव्हेंबर २०१७
13. महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ १७ डिसेंबर २०१७
14. महाराष्ट्र विद्युत/यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०१७ २४ डिसेंबर २०१७
15. सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१७ एप्रिल २०१७ २५ जून २०१७
16. सहायक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१७ एप्रिल २०१७ १६ जुलै २०१७
17. पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा २०१७ ५ नोव्हेंबर २०१७
18. सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा २०१७ १० डिसेंबर २०१७
19. विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा २०१७ ७ जानेवारी २०१८
20. कर सहायक परीक्षा २०१७ एप्रिल २०१७ २० ऑगस्ट २०१७ ३१ डिसेंबर २०१७
21. महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा २०१७ एप्रिल २०१७ ३० जुलै २०१७ १७ डिसेंबर २०१७
22. विक्रीकर निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०१७ सप्टेंबर २०१७ ५ नोव्हेंबर २०१७
READ  (SSC) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत 5134 जागांसाठी भरती

  (MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाविषयी माहिती

केंद्र सरकारच्या पातळीवर होणारी नागरी सेवा परीक्षा आणि राज्य सरकारच्या पातळीवरची राज्यसेवा परीक्षा यात काही साम्यं आहेत. उदाहरणार्थ, या दोन्ही परीक्षांच्या माध्यमातून अधिकारी पातळीसाठी निवड होते. गट-अ आणि गट-ब अशा दोन्ही पातळ्यांवरच्या अधिकारी पदांसाठी निवड होते. या दोन्ही परीक्षा या पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि व्यक्तिमत्त्व चाचणी अशा तीन टप्प्यांमध्ये होतात.

READ  महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (MAHABEEJ) मर्यादित पदभरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पदांसाठी निवड होते.

कार्यालयाचा पत्ता :

 

Tel. no. : 022-22795900, 022-22795971, 022-22821646
Fax no. : 022-22880524
Email ID : [email protected]
Website : https://www.mpsc.gov.in/1035/Home

 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत